За какво и зaщо санкционират надзорните органи във връзка с прилагането на GDPR?

Целта на предоставената информация е да се даде гласност на грешките, които други администратори допускат. Поради тях те биват санкционирани. Разгледайте посочените казуси и приложете коригиращи мерки превантивно и навреме.

Last information update: 20.01.2020

CountryController/ ProcessorDateFine (in Euro)
Noncompliance (GDPR art.)SummaryLink