Намери Служител по защита на личните данни (ДЛЗД) / Data Protection Officer (DPO) за своята организация!

Ние, от Асоциацията, поемаме изпълнението на функциите на ДЛЗД при пълно съответствие с Регламента.

Чрез наемане на външно ДЛЗД спестявате:

Задължителните първоначални и поддържащи обучения на Вашия външен служител по защита на личните данни;
Регистрация/сертифициране на длъжностното лице по защита на данните – в зависимост от изискванията на закона;
Осигуряване на работно място и необходимите консумативи за изпълнение на служебните задължения;
Задължително здравно и социално осигуряване на служителя.

 

Повече информация и детайли за нашето предложение ще намерите в прикачения pdf файл.

Нуждаете се от допълнителна информация и подробности?