Предстоящи семинари, организирани от АЗЛД и БТПП

Асоциацията за защита на личните данни (АЗЛД) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) организират 2 практически семинара, които ще се проведат през есента на 2019 г.

1. Първият семинар е на тема „Длъжностно лице по защита на данните в действие“, подходящ е за Длъжностните  лица по защита на данните и ще се проведе на 18.09.2019 г., в сградата на БТПП на ул. „Искър“ 9 в гр. София.

Лектори ще бъдат Юлия Пригонча (председател на УС на АЗЛД) и адв. Деница Люнчева (почетен председател на АЗЛД), като на семинара ще се разгледат следните важни аспекти на Регламента:

  • Оценки на въздействие – методологии и практически съвети.
  • Непрекъснато съответствие – как да го осигурим? Практически съвети за подобряване разбирането и ангажираността на другите служители.
  • Рапортуване и отчитане към висшето ръководство – как да постигнем максималното?

Повече информация за семинара, срока и начина за записване за него можете да намерите тук: https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=739&lang=bg

 

2. Другият семинар е на тема „Дигитална хигиена – техники и правила за киберсигурност“, подходящ е за всички служители на фирмата/организацията и ще се проведе на 03.10.2019 г., в сградата на БТПП на ул. „Искър“ 9 в гр. София.

Лектори ще бъдат Ваня Палейкова (експерт по киберсигурност, защита на личните данни и сигурност на плащанията) и Юлия Пригонча (председател на УС на АЗЛД), като на семинара ще се разгледат следните моменти:

  • Социално инженерство – най-използвани техники.
  • Фишинг – как да се предпазим?
  • Какво означава „нарушение на сигурността на данните“?
  • Числа от живота и практични съвети – пароли, криптиране, споделяне на данни.

Повече информация за семинара, срока и начина за записване за него можете да намерите тук: https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=740&lang=bg

 

Ще Ви очакваме!