„DLA Piper“ относно размера на наложените санкции по Регламента и нарушенията на сигурността

Съгласно проучване на международната адвокатка кантора „DLA Piper“, касаещо прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 в държавите членки на ЕС (плюс Великобритания, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), общият размер на наложените санкции за нарушения на GDPR и законите за защита на личните данни достига 272,5 милиона евро (около 334,4 милиона щатски долара / 245,3 милиона британски лири). 

От влизане в действие на Регламента до днешна дата, Италия (в лицето на италианския надзорен орган) е наложила парични санкции в най-голям общ размер, а именно над 69,3 милиона евро (около 84,5 милиона щатски долара / 62,4 милиона британски лири), следвана от Германия (на второ място) и Франция (на трето място).

До момента, най-големият размер на парична санкция по Регламента си остават 50-те милиона евро (около 61 милиона щатски долара / 45 милиона британски лири), наложени на Google от френския надзорен орган за защита на данните (за предполагаеми нарушения на принципа на прозрачност на GDPR и липса на валидно събрано съгласие).

Броят на уведомленията за нарушения на сигурността на личните данни от началото на прилагането на Регламента досега е над 281 000.

 

Повече информация можете да прочете тук: https://www.dlapiper.com/en/uk/insights/publications/2021/01/dla-piper-gdpr-fines-and-data-breach-survey-2021/.