Европейският надзорен орган по защита на данните изготви „Стратегия за спазване от институциите на ЕС на решението по „Schrems II“

Европейският надзорен орган по защита на данните издаде документ, съдържащ стратегия за спазване на решението по делото „Schrems II“ от страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Документът цели прехвърлянето на лични данни към трети държави (и по-специално към САЩ) да се извършва в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните. Стратегията, изготвена от Европейския надзорен орган по защита на данните, се базира на сътрудничеството и отчетността на администраторите, за да може да се гарантира както съответствие, така и еквивалентно ниво на защитата, прилагана в ЕС, когато институциите, органите, службите и агенциите на ЕС прехвърлят лични данни извън ЕИП.

Обръщаме внимание, че Европейският надзорен орган по защита на данните е различен орган от Европейския комитет за защита на данните. Първият съблюдава и гарантира защитата на личните данни и поверителността, когато институциите и органите на ЕС обработват лични данни на физически лица, а вторият допринася за единното прилагане на правилата относно защитата на данните навсякъде в ЕС и насърчава сътрудничеството между органите за защита на данните в ЕС. 

Документа, изготвен от Европейският надзорен орган по защита на данните, можете да намерите тук: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/2020-10-29_edps_strategy_schremsii_en_0.pdf.