Френският надзорен орган (CNIL) предлага модел за самооценка на управлението на защитата на данните

Френският надзорен орган за защита на личните данни (CNIL) публикува модел, по който организациите могат сами да оценят нивото си на управление на защитата на личните данни и съответно да го подобрят и развият. Т.нар. „модел“ описва 8 типични дейности, свързани със защитата на данните, на 5 нива на развитост.

Критериите, които са използвани при изготвяне на модела, са съобразени с международните стандарти в сферата на защита на личните данни. В резултат, организациите могат да изготвят план за действие, който да следват.

Повече информация по темата можете да прочетете тук: https://iapp.org/news/a/cnil-publishes-data-protection-management-maturity-model/