Френският надзорен орган санкционира малка фирма с 20 000 евро

Френският надзорен орган (CNIL) санкционира по GDPR малка фирма във Франция с 9-ма служители. Наложената санкция е в размер на 20 000 евро, като причина за нея са извършваното непрекъснато видеонаблюдение на работните места на служителите, без да им е предоставена необходимата информация в тази връзка, липсата на пароли на компютрите, както и използването от всички на 1 споделена парола за достъп до системата за съобщения.

Повече информация можете да намерите в статията на английски език тук: https://privacylawblog.fieldfisher.com/2019/videosurveillance-cnil-issues-fine-of-20-000-euros-against-a-small-company-in-france