Около 500 000 организации в Европа са уведомили надзорните органи за назначено ДЛЗД

Съгласно проучване на Международната асоциация на професионалистите в сферата на поверителността (IAPP), близо 500 000 организации из цяла Европа са уведомили надзорните органи за назначено Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). Този брой включва както организации (дружества) от частния сектор, така и от публичния сектор, като може да се счита, че представителите на публичния сектор покриват по-голям процент.

Повече информация можете да намерите в статията на английски език тук: https://iapp.org/news/a/study-an-estimated-500k-organizations-have-registered-dpos-across-europe/