Първа санкция по GDPR, наложена от полския надзорен орган и въпросите, които възникнаха

Полският надзорен орган излезе с 2 решения във връзка с Регламента, които касаят данните, обработвани или извлечени от публични регистри в Полша.

С едното решение се налага глоба (имуществена санкция) в размер на 220 000 евро на компания, използваща в дейността си основно данни от публично достъпни източници. Като причина за наложената санкция се посочва непредоставянето на повечето собственици на компании/предприятия на уведомления за поверителност, съгласно чл. 14 от Регламента. Вместо това, администраторът се е позовал на изключението по пар. 5, б. „б“ на чл. 14 и е предоставил уведомления за поверителност само на тези лица, които са разкрили имейл адреса си (близо 500 000 души), като също така е включил информация за действията/дейността си на официалния си уебсайт.

Повече информация за решенията можете да видите в статията на английски език тук: https://iapp.org/news/a/polish-dpas-first-fine-pay-close-attention/