Поверителност в условията на Covid-19 съгласно проучването на Cisco

Тези дни беше публикувано проучване на Cisco относно поверителността на потребителите при наличната пандемична обстановка. Проучването, включващо повече от 2 600 човека в 12 страни по света, изследва как хората балансират между необходимостта да споделят информация за себе си и необходимостта от поверителност в настоящата среда, като се поставя акцент върху защитата на данните и регулациите в тази връзка.

Съгласно резултатите, потребителите искат данните им да бъдат защитени, като, макар 57 % от запитаните да подкрепят необходимостта работодателят да проверява информацията за здравословно състояние, за да осигури безопасно работно място, само 37 % подкрепят споделянето на информация за заразени съседи или колеги. Голяма част от анкетираните очакват техните правителства да поемат водеща роля в защитата на данните им.

Прави впечатление, че много хора са посочили, че нямат увереност, че личните им данни са защитени и се нуждаят от по-голяма яснота и прозрачност относно това за какво се използват данните им.

Повече детайли за проучването и резултатите от него, можете да прочетете тук: https://blogs.cisco.com/security/maintaining-data-privacy-in-the-age-of-covid.