За „бисквитките“ и решението на немския съд по казуса „Planet49“

Федералният върховен съд на Германия се произнесе с решение по казуса „Planet49“. От решението става ясно, че е необходимо „активно“ дадено съгласие ако „бисквитките“ се използват за създаване на потребителски профили за целите на реклама или проучване на пазара.

Съдебните производства по казуса започват преди влизане в действие на Регламент (ЕС) 2016/679, по спор с дружеството Planet49, предлагащо онлайн игри. Повод за делата пред съда става съгласието на участниците в промоционална игра, организирана от Planet49, за предаването на техни лични данни на спонсори и партньори на това дружество, както и за съхраняването на информация и достъпа до съхранената информация в крайното оборудване на тези потребители.

Преди да излезе с решение по казуса, немският Федерален върховен съд отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС по няколко въпроса. В своето решение от 01.10.2019 г. по преюдициалното запитване, Съдът на ЕС посочи, че даването на съгласие (касаещо „бисквитки“) чрез предварително маркирано с отметка квадратче „не е действително“.

Повече информация по казуса и решението на Федералния върховен съд на Германия можете да прочетете тук (на английски език): https://www.fieldfisher.com/en/services/privacy-security-and-information/privacy-security-and-information-law-blog/decision-of-the-german-federal-court-of-justice-on.