Новини, анализи, последни статии

На 17-ти и 18-ти ноември 2021 г., в Брюксел, се състоя едно от най-важните събития в сферата на…

Понастоящем, европейските органи за киберсигурност разработват правила за доставчици на облачни услуги като Amazon, Microsoft, Google и други,…

Френският надзорен орган за защита на личните данни (CNIL) публикува модел, по който организациите могат сами да оценят…

В помощ на експертите

Добрият професионалист е ключова фигура за всяка организация, която се стреми да бъде в крак със законодателството и най-новите тенденции в областта на защитата на личните данни. Ако искате да развивате и надграждате своите знания и умения, да споделяте опита си с други като Вас, да бъдете информирани за развитието и новостите в професията, присъединете се към нашата екпертна общност.

GDPR услуги

Услугите, които АЗЛД предоставя, се съобразяват със спецификата на всяка една компания/организация. Чрез тях компаниите/организациите значително подобряват съответствието си със законодателството, спестяват разходи за вътрешен екип и минимизират рисковете от финансови загуби и накърнен имидж

Корпоративна отговорност

Вярваме, че защитата на личните данни е една от най-важните етични норми в отношенията със служителите и клиентите на всяка компания. Ако споделяте същите убеждения, присъединете се към нашата общност. Нашите ресурси ще Ви помогнат да да намерите подходящите експерти, да повишите осведомеността на служителите си да прилагате най-добрите практики и да изградите нова корпоративна култура в областта на защитата на личните данни.

За нас

Асоциацията е неправителствена организация, която обединява експерти от различни професионални направления в областта на защитата на личните данни, поставили си за цел да развият, популяризират и утвърдят основните принципи, успешните модели и добрите практики за защита на личните данни, да обединят и подкрепят активно други експерти в областта, да създадат корпоративна общност от отговорни компании, да повишат осведомеността на обществото по тази изключително важна тема и да насърчат хората да упражняват своите права.

Клиенти и партньори