GDPR поставя началото на нова ера в областта на защитата на личните данни.

Важна добавена стойност на GDPR е установяването на фигурата на длъжностното лице по защита на данните (Data Protection Officer, DPO) като ключова фигура за организациите. Това е професионалист, от който зависи много и затова той е с особен статут – докладва пряко на висшето ръководство, не получава никакви указания във връзка с изпълнението на задачите си, не може да бъде освобождаван от длъжност, нито санкциониран от администратора или обработващия лични данни за изпълнението на своите задачи и т.н. Фигурата на DPO налага промяна в културата на всяка организация не само по отношение на защитата на личните данни, но и в цялостното разбиране за корпоративната отговорност.

Асоциация за защита на личните данни приема за своя мисия утвърждаването на статута на професионалистите в областта на защитата на личните данни, като изгражда професионална общност, отстоява мястото, ролята и значението им в обществото и работи за издигането им чрез повишаване на компетентността, създаване на професионални и етични стандарти, изграждане на мрежа за сътрудничество и взаимопомощ и подпомагане на кариерното развитие. Благодарение на опита си и партньорствата с национални и международни организации, Асоциацията затвърждава ролята си като консолидиран източник на знания, добри практики и професионална експертиза и осигурява връзки между експертите от България и чужбина.

Присъединете се към нашата непрекъснато разрастваща се професионална общност. Тук ще получите възможност да се свържете с колеги, които имат подобни проблеми и да ги решавате заедно, ще намерите вдъхновение и подкрепа за изпълнение на задачите си като DPO, ще бъдете пряк участник в реформите и бъдещото развитие на една от най-важните и перспективни професии.

Други GDPR решения