Дигитализацията на нашия свят, технологичните новости и реформите в законодателството доведоха до превръщането на защитата на личните данни във все по-актуална и бързо променяща се област. Защитата на личните данни не се ограничава само до постигането на съответствие със закона. Необходима е промяна в културно отошение на корпоративната среда и обществото като цяло. Въвеждането и налагането на културни промени е дълъг процес, за който са нужни знания, постоянство, стремеж към подобряване и желание за развитие.

Осъзнавайки важността на тази област, решихме да комбинираме разностранната си експертиза и натрупания опит и създадохме Асоциация за защита на личните данни. Асоциацията е неправителствена организация, която обединява експерти от различни професионални направления в областта на защитата на личните данни, поставили си за цел да развият, популяризират и утвърдят основните принципи, успешните модели и добрите практики за защита на личните данни, да обединят и подкрепят активно други експерти в областта, да създадат корпоративна общност от отговорни компании, да повишат осведомеността на обществото по тази изключително важна тема и да насърчат хората да упражняват своите права. Асоциацията си партнира и с други утвърдени организации в областта.

Благодарение на нашия опит и партньорства, затвърждаваме ролята на Асоциацията като консолидиран източник на знания, добри практики и професионална експертиза.

Освен че съдействаме на експертите по защита на личните данни на национално ниво, служим и като ресурсен център за компаниите, които искат да са в крак със законодателството и новите бизнес решения. Добрите специалисти имат нужда от отговорни компании и обратно. Затова създадохме нашите две общности – експертна и корпоративна. Работим много и всеотдайно, за да снабдим всяка от тях с нужните ресурси.

Експертите от нашата професионална общност имат възможност да обсъждат чрез форуми, конференции, работни срещи и други подобни, актуални въпроси и новости в областта, да надградят своята експертиза и да намерят вдъхновение за това как да бъдат водещи в културната трансформация на корпоративния и дигиталния свят.

Участието в нашата корпоративната общност показва отговорността, която компаниите поемат спрямо защитата на личните данни, и разбирането им за значението и стойността на правата на субектите на данни. В тази стриктно, но динамично регулирана среда, за компаниите е изключително важно да имат сигурността, че предприетите организационни и технически мерки за защита на личните данни отговарят на смисъла на закона и практиката на надзорните органи.

Ценим и осъзнаваме важността на постоянния диалог между публичния и частния сектор и се стремим да бъдем активни участници в него.

Клиенти и партньори