Една от най-важните стъпки в защитата на личните данни е обучението на служителите.

Това е важно не само защото законът го изисква от администраторите, а и защото знаещите служители могат да подпомогнат администратора значително да минимизира рисковете от глоби при неспазване на законодателството, както и рисковете за бизнеса от загуби при изтичане на информация.

Асоциацията, съвместно със свои партньори и асоциирани членове, предлага индивидуални фирмени обучение, както и съвместно организирани обучения.

Потърсете ни за повече информация и детайли

Предстоящи обучения

1. Обучение чрез практически примери (за служители)

Тема: „Защита на данните – за какво да внимавате?“

За кого е подходящо – за служители, които имат достъп до важна за компанията информация – лични данни, финансова информация.

Защо – за да предпазите компанията, за да спазвате изискванията на закона.

Дата: 17.10.2018 г.

Такса: 89 лв. без ДДС

Тел. за контакт: 02/8117 477

Или вижте повече информация на следния линк: https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=653

2. Обучение чрез практически примери (за DPO)

Тема: „Капаните при приложението на GDPR?“

За кого е подходящо – за Длъжностни лица по защита на данните

Защо:

за да разберете как изглеждат на практика техническите термини;

– какви рискове крие неправилното събиране на съгласие и изобщо кога е необходимо?

и други важни въпроси: вижте повече информация на следния линк: https://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=655&lang=bg

Дата: 23.10.2018 г.

Такса: 110 лв. без ДДС

Тел. за контакт: 02/8117 477