Асоциация за защита на личните данни си партнира с различни организации със стопанска и нестопанска цел, които също като нас работят активно в сферата на защита на личните данните и споделят нашите виждания и етични ценности. Партньорството ни се гради върху общия ни стремеж да предоставим работещи решения в тази област и да подпомогнем процеса на нейното развитие  като цяло.

Нашите партньори участват съвместно с нас в популяризирането на ползите от прилагането на адекватна защита на личните данни като участват в дискусии, форуми, кръгли маси и други подобни инициативи, работят заедно с нас по различни наши проекти и ни помагат да предложим качествени услуги и продукти на всички заинтересовани лица.

Ако имате въпроси или сте наши съмишленици и искате да станете наш партньор, можете да се свържете с нас чрез ел. адрес: dpa.bulgaria@mydata.bg