Познаването на закона е само единият аспект. Прилагането му на практика е истинското предизвикателство.

Водени от стремежа да бъдем от полза както на доказалите се експерти в областта на защитата на личните данни, така и на всеки друг, който има интерес в тази област и желае да придобие повече знания и опит, създадохме нашата експертна общност. Тя включва отворена общност и професионална общност от експерти.

В отворената общност може да участва всеки, който желае да поддържа високо общо ниво на информираност в областта на защитата на личните данни и да бъде доброволец в различните кампании и събития, организирани от Асоциацията. Участниците в отворената общност имат достъп до ресурсите за свободно ползване.

Професионалната общност от експерти обединява експерти от различни професионални направления, които в своята дейност са ангажирани с процесите по обработване и защита на лични данни.

Професионалната общност е организирана в две мрежи:

 • Мрежа на експертите в областта на защитата на личните данни
 • Национална мрежа на длъжностните лица по защита на данните.

Участието в нашата професионална общност Ви дава възможност да се свържете с колеги, които имат подобни на Вашите проблеми, да намерите подкрепа и вдъхновение, да развивате и надграждате своите знания и умения, да се сдобиете с богат набор от полезни инструменти и ресурси, да споделяте опита си с други като Вас, да бъдете информирани за развитието и новостите  в областта и да участвате в нейната еволюция.

Не на последно място, да бъдете разпознат като експерт по защита на личните данни.

Вижте как да станете част от нашата професионална общност

МРЕЖА НА ЕКСПЕРТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази Мрежа е част от Професионалната общност от експерти на Асоциация за защита на личните данни.

Създадена е с цел да обедини експертите в областта на защитата на личните данни, да се подпомогне осигуряването на условия за тяхното развитие и възможности за участие в различни проекти на Асоциацията, да станат по-разпознаваеми за бизнеса и да намерят професионална подкрепа и съмишленици.

Да, ако отговаряте на поне едно от следните условия:

 1. Вие сте юрист и искате да придобиете солидни задълбочени познания в специализирана област.
 2. Вие сте специалист по информационна сигурност, специалист по информационни технологии, специалисти по защита на личните данни.
 3. Не сте от категориите по първите две точки, но сте преминали успешно специализирания теоретико-практически тест на Асоциацията, създаден за целта

I.

Като подадете:

 1. писмена молба до Асоциация за защита на личните данни на адрес: dpa.bulgaria@mydata.bg

В молбата си трябва да заявите, че приемате Етичния кодекс на Експертната общност.

Можете да свалите молбата за участие, както и да се запознаете с Кодекса и правилата за създаване на общностите в раздел Документи

 1. автобиография, като посочете придобитото образование, квалификации и най-важните професионални моменти.
 2. да посочите, че желаете да се явите на специализиран теоретико-практически тест в областта на защитата на личните данни, създаден от Асоциацията за целта, в случай че кандидатстването Ви е на това основание.

В последния случай ще се свържем с Вас, за да уговорим заедно провеждането на теста в удобно за Вас време.

II.

Ние ще разгледаме молбата и автобиографията Ви и ако сте одобрени, ще Ви поканим да платите годишната такса за участие в нашата Мрежа.

След като получим от Вас документ за извършеното плащане, ще Ви изпратим потвърждение, че вече сте част от нашата Мрежа.

По банков път.

Ще Ви изпратим информация за банковата ни сметка, след като получим молбата Ви за участие в Мрежата.

 1. Достъп до разнообразни полезни ресурси и инструменти, чрез които ще Ви помогнем да изпълнявате ежедневните си ангажименти;
 2. Абонамент за периодичното ни електронно издание и/или регулярна информация за новостите, практиките и/или законодателни промени в областта на защита на личните данни;
 3. Отстъпки от таксите за участие в образователните форуми, конференции и други платени събития, организирани от Асоциацията и нейните партньори;
 4. Възможност да участвате срещу заплащане като лектор в образователни форуми или като експерт в консултантски проекти на Асоциацията;
 5. Удостоверение за включване в Мрежата;
 6. Ще Ви помогнем да Ви разпознаят като притежаващ солидни знания в областта.
 7. Ще Ви дадем право да използвате в писмената си комуникация логото на Асоциацията и ще можете да посочвате, че сте член на Експертната общност на Асоциация защита на личните данни в България.

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Добрият професионалист е ключова фигура за всяка организация, която се стреми да бъде в крак със законодателството и най-новите тенденции в областта на защитата на личните данни. Професионализмът предполага притежаването на широка експертиза, комбинираща правни и IT познания с по-дълбоко разбиране за организационните и бизнес процеси, добри комуникационни умения и способност за решаване на спорове.
Това важи в още по-голяма степен за длъжностните лица по защита на данните (Data Protection Officers, DPO), които GDPR предвижда.

Тази Мрежа е част от Професионалната общност от експерти на Асоциация за защита на личните данни.

Целта на Асоциацията е да окуражи и подкрепи DPO да развиват професията, да са водещи в транформациите и реформите и да създават и разпространяват най-добрите професионални стандарти.

Участието в тази Мрежа ще Ви осигури богат набор от инструменти и ресурси, за да сте непрекъснато информирани и подготвени за промените и новите изисквания и ще Ви даде възможност да се свържете с други като Вас и да намерите подкрепа и съдействие.

Да, ако работите като длъжностно лице по защита на данните, независимо дали сте член на персонала на администратора или обработващия лични данни или външно лице по договор за услуги.

Като подадете молба до Асоциация за защита на личните данни на адрес: dpa.bulgaria@mydata.bg

В молбата си трябва да заявите, че приемате Етичния кодекс на Експертната общност към Асоциация за защита на личните данни и да приложите документ/и от работодател/клиент, удостоверяващ/и, че към момента на кандидатстване изпълнявате функциите на длъжностно лице по защита на данните в организацията.

Молбата е по образец и може да бъде свалена от секция Документи.  В същата секция ще намерите Етичния кодекс и Правилата за създаване на общностите Документи.

 

Ние ще разгледаме молбата Ви и ако всичко е наред, ще Ви поканим да платите годишната такса за участие в нашата Мрежа.

След като получим от Вас документ за извършеното плащане, ще Ви изпратим потвърждение, че вече сте част от нашата Мрежа и сме Ви вписали в нейния регистър.

По банков път.

Ще Ви изпратим информация за банковата ни сметка, след като получим молбата Ви за участие в Мрежата.

 1. Достъп до разнообразни полезни ресурси, чрез които ще Ви помогнем да изпълнявате ежедневните си ангажименти;
 2. Абонамент за периодичното ни електронно издание и/или регулярна информация за новостите, практиките, тенденциите и/или законодателните промени в областта на защитата на личните данни;
 3. Покана за участие в годишната конференция на длъжностните лица по защита на данните в България;
 4. Отстъпки от таксите за участие в образователните форуми, конференции и други платени събития, организирани от Асоциацията и нейните партньори;
 5. Регулярна информация за тенденциите в заплащането и развитието на професията;
 6. Възможност за създаване и поддържане на контакти с Ваши колеги;
 7. Удостоверение за участие в мрежата;
 8. Ще Ви дадем право да използвате в писмената си комуникация логото на Асоциацията и ще можете да посочвате, че сте член на Националната мрежа на длъжностните лица по защита на данните в България.

Ако работодателят Ви желае да плати годишната Ви такса за участие в мрежата вместо Вас, ще получите в допълнение достъп до специализирани ресурси, които ще Ви помогнат при провеждането на обучения на служителите в организацията, на която сте длъжностно лице по защита на данните (готови презентации, структурирани по модули, практически казуси за обучение на персонала и примерни тестове за оценка на неговите знания).

Нуждаете се от повече подробности за експертната общност?