Когато говорим за

„лични данни“,

Асоциацията, нашите служители и нашите партньори полагат грижа и най-голямо усилие за тяхната защита и добросъвестно обработване, не само защото законът го изисква. Истински вярваме, че правото на неприкосновеност е основно човешко право.

За нас защитата на личните данни е една от най-важните етични норми в отношенията ни със служителите, партньорите, съмишлениците ни – асоциирани членове, участници в събития и други.

„Личните данни“ са и остават Ваша собственост.

Ние можем да ги ползваме „временно“ само дотолкова, доколкото прилагаме необходимата защита и спазваме закона.

Като активна организация в сферата на защита на личните данни спазваме и възприемаме принципа за защита на данните още на етапа на проектиране. Минимизирането на данните е другият ни основен принцип. Поради това личните данни, които обработваме, са в строго необходимо и минимално количество.

Какви данни събираме?

В общия случай данните, които събираме за Вас, се ограничават до:

 • Партньори – имена на представляващите компаниите или имена на колеги от съответните компании, с които общуваме ежедневно, както и техните данни за контакт;
 • Отговорни български компании към защитата на личните данни  имена на представляващите компании, данни за контакт, адрес или имена на служители от съответните компании, с които осъществаваме контакт във връзка с предоставянето на съвети/разяснения и други;
 • Асоциирани членове – имена и други идентифициращи данни във връзка с възникване на членството, данни за контакт и данни за професионални умения и квалификации. Това е необходимо, за да сме сигурни, че асоциираните експерти към Асоциацията покриват най-високи изисквания в сферата на защитата на личните данни;
 • Участници в събития, обучения – имена, данни за контакт, които ни позволяват да се свържем с Вас. По пренценка на участника ни се предоставят и следните данни – месторабота, заета длъжност, данни за издаване на фактура.
 • Посетители на сайта – най-малко електронен адрес на всеки, който пожелае да ни изпрати съобщение директно или през формата за контакти в страницата за връзка с нас, както и друга информация, която би ни позволила да се свържем с Вас. Също така, събираме информация чрез аналитични бисквитки (cookies). Тази информация се анонимизира впоследствие, т.е. не бихме могли да Ви идентифицираме чрез нея. Можете да прочетете подробно в нашата Политика за използване на бисквитки и как можете да управлявате тяхното включване/изключване.

Осъществяването на дейността ни не изисква вземането и прилагането на автоматични решения, включително профилиране.

За какво използваме личните Ви данни?

Използваме Вашите лични данни:

 • за да осъществим контакт с Вас;
 • за да създадем и развием успешни взаимоотношения;
 • за да Ви предоставим съвет, помощ или друга услуга, която Ви е необходима;
 • за да осъществим спомагателните за дейността ни функции – счетоводно обслужване, управление на сайта, опазване на легитимните ни интереси.

С кого споделяме Вашите лични данни?

 • Споделяме Вашите данни с държавни институции, когато това се изисква от нормативен акт.
 • Споделяме Вашите данни с други наши колеги и партньори (за да Ви препоръчаме като експерти, например), само след като изрично сте се съгласили.
 • Споделяме Вашите данни с подбрани и надежни обработващи за нас лица, които ни съдействат в осъществяването на спомагателните за дейността ни функции (например, поддръжка на информационни системи, счетоводство). Достъпът до Вашите данни, който в голяма част от случаите е строго ограничен и минимален, се осъществява само дотолкова, доколкото е необходим за изпълнението на услугата, която тези обработващи ни предоставят. Тези лица действат само по наши инструкции, нямат право да използват Вашите данни за собствени цели.

Как съхраняваме Вашите лични данни и за какви срокове?

Съхраняваме Вашите данни след приложени както технически, така и строги административни контроли.

Съхраняваме ги за строго ограничени срокове, които да позволят защитата на Вашите и нашите интереси. За партньори или асоциирани членове, с които работим съвместно по даден проект, съхраняваме данните в срок, необходим за наша, Ваша и защита на лицата, които са ни се доверили.

Всяка година актуализираме нашия регистър на експерти. Съответно ако не са налице други основания (например изпълнен съвместен проект, което да налага съхраняването на определени данни за по-дълъг срок с оглед Ваша, наша и защита на лицата които са ни се доверили), по Ваше желание можете да се отпишете и съответно ние да изтрием информацията за Вас.

Предоставени данни в процеса на кандидатстване за членство се съхраняват в срок не по-дълъг от 3 месеца, с изключение на Молбата за асоцииране и Заявлението Ви за „спазване на Етичния кодекс“. Другите данни, като, например‚ служебни бележки, автобиографии и др., са ни необходими само в процеса на регистрация и то за приемането Ви в общността.

След като сте приет, това означава, че изпълнявате професионалните критерии, заложени от УС на АЗЛД и тези данни не са ни повече необходими, поради което се унищожават.

Вашите права

Регламентът изисква от всяка една компания да спазва гарантираните Ви права с оглед Вашите лични данни. На следния линк можете да видите подробно какви са Вашите права.

Ако имате въпроси, свързани с представената информация тук, можете да ни пишете по всяко време на dpo@mydata.bg.

Актуализация на Декларацията за поверителност

Последна актуализация (най-вече в частта, отнасяща се до данни на членовете на експертната общност): 12.12.2019 г.

Екипът на Асоциация за защита на личните данни (АЗЛД)