По данни на международни изследователски агенции 15% от хората смятат, че имат пълен контрол върху информацията, която споделят в мрежата. Това недоверие спира напредъка на икономиката в днешния дигитален свят. Новите правила за защита на личните данни и засилените права на субектите на данни чрез допълнителни гаранции за тяхното спазване имат за цел именно повишаване на доверието на потребителите.

Ролята на уредената в GDPR длъжност на служителя по защита на личните данни е ключова в процеса по изграждане на доверието у потребителите.

От друга страна, всеки експерт осъзнава, че обхватът и високите изисквания на новите регулации в областта могат да поставят доста предизвикателства пред администраторите и обработващите лични данни. Тези предизвикателства могат да имат различен характер и причини, но чувството у потребителя, че неговите права са  нарушени би могло да се окаже крайгълен камък.

Ето защо е важно да се поддържа диалог между субектите на данни и организациите дори в моменти на неразбирателства.

Въвеждането на добри практики и изследването на наличните способи за алтернативно решаване на спорове между страните е нов проект на Асоциацията. Чрез тази инициатива Асоциацията работи по интегрирането на тези способи в практиката по прилагане на Регламента от частния и публичния сектор.

 

Очаквайте повече информация скоро.

Други GDPR решения