IMG_20191104_083058

Деница Люнчева

Почетен председател

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, с над 15-годишен опит в областта на защитата на личните данни, сигурността на информацията, договорното право, трудовото право, гражданското право и процес, административното право и процес, разрешаването на спорове и организационното консултиране. Адв. Люнчева има дълогодишен опит като главен юрисконсулт, експерт по защита на личните данни и експерт към Съвета за социално партньорство в МВР. Адв. Люнчева осъществява връзката на нашия екип с Комисията за защита на личните данни.

viber_image_2019-11-06_12-50-32

Юлия Пригонча

Председател на Управителния съвет

Мениджър по фирмено изработване и внедряване на програми за защита на личните данни, сертифициран от Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни. (IAPP, Номер на сертификата: 000257674I). Практикуващ юрист с над 10-годишен управленски опит и юридическа практика. Собственик и управител на консултатската компания „Май Дейта“ ЕООД.

_02B3932+ copy

Иванка Атанасова

Правен съветник на АЗЛД

Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия от 2012 г. Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Предишният й адвокатски опит в сферата на административното, облигационното, търговското и трудовото право я прави един от най-ценните ресурси на АЗЛД. Прилагането на Регламента и постигането на съответствие с него на ниво компания има най-тясна юридическа връзка именно с тези области, в които адв. Атанасова има значителни познания и практика. Това което, най-вече отличава адв. Атанасова, е изключителното й зорко око, здрав правен разум и внимание към детайла при решаването на сложни юридически казуси. Последователността, юридическата професия и организираността са й толкова присъщи, че другата част от екипа на АЗЛД намира сериозна опора в нейния принос към работата на Асоциацията.
vaniap

Ваня Палейкова

Директор „Ключови проекти“

Проджект мениджър с над 20-годишен опит. Програмен директор на сдружение „Сейфър – Дигитално читалище за онлайн сигурност“. Сертифициран експерт по „Мрежова сигурност“ и Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Официален обучител по кибер сигурност и защита на данните на посолството на САЩ в България. Експертен съветник на National Computer Security Incidents Response Team (CERT-България).

yasent

Ясен Танев

Консултативен съвет, Ръководител на Направление „Информационна сигурност“

Инженер по електроника (The University of Bordeaux), одитор за Payment Card Industry Data Security Standard, Vulnerability scans и Penetration tests. С над 18-годишен опит в проекти за дигитална и фискална сигурност в държави от ЕС, Турция, Иран. Участник в работни групи на НАП и Министерството на финансите за промени в нормативни актове. Управител на TCPOS-Eastern Europe, съдружник във FineDays. Референции от: Националната банка на Сърбия, Ingenico Group, ЧЕЗ-България, Hellenic Petroleum Group, Winox Holdings-Швейцария.