Май Дейта ЕООД е партньор на Асоциация за защита на личните данни.

Предоставя комплексни консултантски услуги в областта на защитата на личните данни. Съдейства на компаниите в целия процес по имплементация на изискванията на GDPR. Разяснява условията и намира най-подходящото решение при необходимост от назначаване на длъжностно лице по защита на данните.

Връзка с Май Дейта ЕООД

dpo@mydata.bg и + 359 899 986 018