Подходящо за

Компании/ организации, които са определили вътрешен служител по защита на данните – държавни институции, общини, болници, агенции за недвижими имоти, големи компании, технологични компании, други организации, които вече са определили вътрешно длъжностно лице по защита на данните.

Предимства

Осигурява по-голяма увереност в ръководството на компанията/ организацията за правилността на взетите решения, свързани с обработването на лични данни и намалява риска от пропуски и грешки. Бърза намеса и предоставяне и на второ независимо мнение от страна на квалифициран експерт. Спестява време на вътрешния Ви служител.

Цена 1400 лв без ДДС годишно – еднократна такса

Чрез услугата се осигурява съдействие на вътрешния Ви служител под формата на обучение, насоки, преглед на документация, мнения от наш експерт. Чрез осведомителната кампания, Вашият вътрешен служител успява по-качествено да си изпълнява задълженията за обучаване на служители.

Дейности, включени в цената

  • Първоначално или поддържащо обучение на ДЛЗД (общо или с конкретна насоченост, в зависимост от конкретния казус) – 4 часа;
  • Предоставяне на регулярна информация за законодателни промени, добри практики;
  • Извършване на осведомителна кампания за служителите под формата на месечни кратки презентации, писма, напомняния;
  • Предоставяне (при поискване) на образци на политики/ процедури, бланки, регистри;
  • Задължение за предоставяне на възложените допълнителни дейности (мнения, становища) в кратки срокове (определени по договор).

Допълнителни дейности

Предоставяне на съвети, мнения, становища, преглед на документация, изготвяне на споразумения, изготвяне на отговори до институции, отговори до физически лица, съдействие при изготвянето на оценки, становища по конкретни въпроси, съдействие за спазването на принципа защита на данните на етапа на проектиране, извършване на периодични проверки, индивидуално фирмено обучение на служители на място и др. Предоставят се при възлагане на цена на час – 80 лв без ДДС.

Нуждаете се от допълнителна информация и подробности?