28-ми януари – честит ден за защита на личните данни!

Екипът на АЗЛД Ви честити деня за защита на личните данни!

Нека всички обърнем внимание на това колко е важно личните ни данни да бъдат защитени и да бъдем по-бдителни за опасностите, застрашаващи сигурността им в дигиталното ни ежедневие!