Конгрес за защита на данните 2021 г. (IAPP Европа, Брюксел)

На 17-ти и 18-ти ноември 2021 г., в Брюксел, се състоя едно от най-важните събития в сферата на защитата на личните данни и поверителността. Конгресът, организиран от най-авторитетната международна асоциация на експерти в областта – IAPP, събра на едно място международно признати експерти както от частния, така и от публичния сектор. Събитието представляваше 10-тото годишно събиране на конференция № 1 за защита на данните в Европа. В конгреса взеха участие ключови фигури като ирландският комисар по защита на данните Хелън Диксън и винаги вдъхновяващата Божана Белами (директор на Центъра за лидерство в информационните политики).

Дискутираните теми на конгреса включваха предизвикателствата и практиките при предаването на данни, решението по казуса „Schrems II“, маркетинга на данни и продължаващото развитие на GDPR. Разбира се, широко място намери и предложената нова регулация за изкуствен интелект и допирните й точки с поверителността като основно човешко право. Целта на европейския подход към изкуствения интелект е да гарантира, че всички подобрения в областта на изкуствения интелект се основават на правила, които гарантират функционирането на пазарите и публичния сектор, както и безопасността и основните права на хората.

На конгреса в Брюксел, от страна на „Асоциация за защита на личните данни“ (АЗЛД), присъства Юлия Пригонча, председател на Управителния съвет на Асоциацията. На събитието имаше и специална среща на „Водещи жени в областта на неприкосновеността на личния живот”, от чийто борд е част и г-жа Пригонча. „Вълнуващо и вдъхновяващо събитие! Предизвикателствата в тази динамична и все по-глобално свързана сфера са много и определено само обединяването на експертите от различни юрисдикции може да допринесе за тяхното ефективно решаване. Същевремeнно, хубаво е да видиш, че местната експертиза не отстъпва по дълбочина на световната такава“ – така Юлия Пригончa коментира конгреса на IAPP.

В дните на конгреса, г-жа Пригонча присъства и на VIP обяд с г-н Блейк Бранън, главен служител по стратегията на OneTrust. OneTrust e най-разпознаваемият и използван софтуер за автоматизиране на съответствието. В днешно време, в което всеки ден се появяват нови данни, нови хипотези и бизнес необходимост от обработване на данни по нов начин за нови цели, автоматизирането на съответствието е ключов аспект, за да може дадена компания да е в крак с изискванията и новите технологии.

 

Снимки от Конгреса за защита на данните за 2021 г. на IAPP можете да видите по-долу: