Франция иска да се прекрати достъпът на САЩ до данни, съхранявани в Европа от американски компании, предоставящи облачни услуги

Понастоящем, европейските органи за киберсигурност разработват правила за доставчици на облачни услуги като Amazon, Microsoft, Google и други, които биха наложили по-строги изисквания за киберсигурност съгласно нова схема за сертифициране, включително относно управлението на данни.

В същото време, 2 седмици преди първото заседание на новосформирания Съвет по търговия и технологии в Питсбърг на 29-ти септември 2021 г., на което представители на САЩ и ЕС следва да обсъдят киберсигурността, поверителността на данните и други въпроси, в свое интервю за „Politico“ генералният директор на френската агенция по сигурността на информационните системи (ANNSSI) настоява Европа да вземе по-крути мерки и да прекрати възможността американските правоохранителни органи да имат достъп до важни данни, съхранявани в Европа от американски компании, предоставящи облачни услуги.

Съгласно американския закон, известен като CLOUD Act, американските компании са длъжни да предоставят чуждестранни данни на властите на САЩ, ако такива им бъдат поискани. Според началника на ANNSSI, обаче, за финансови услуги и услуги, свързани със здравеопазване, Европа се нуждае от „правило, че само европейското законодателство е приложимо за облачни продукти, сертифицирани в Европа“.

Повече информация по темата и части от интервюто за „Politico“ можете да прочетете тук: https://www.politico.eu/article/france-wants-cyber-rules-to-stop-us-data-access-in-europe/?mkt_tok=MTM4LUVaTS0wNDIAAAF_kPDiKRqNZMylC0RRcWFVhRylrIc9WtM1FKFd_ps-lnO-hecfhh-HcZXcSdtV0obe883kYg1sMDALeLXyjSb4_j29c1JHrHNcXjrkdDxRhUsJ