Асоциацията и БТПП в помощ на бизнеса

Асоциация за защита на личните данни и Българската търговско-промишлена палата сключиха споразумение, което има за цел да подпомогне бизнеса да се справи с новите предизвикателства в областта на защитата на личните данни. По силата на това споразумение на бизнеса се предоставят комплексни пакетни услуги във връзка с новия Общ регламент за защита на данните. Планира се и провеждането на специализирани работни семинари с фокус имплементация на изискванията на Регламента.

Повече информация можете да намерите на http://www.bcci.bg/news/13046