Европейската комисия направи преглед на GDPR след 2 години действие на Регламента

Европейската комисия публикува доклад за направения преглед и оценка на резултатите от изпълнението на Регламента след 2-годишното му действие.

На пресконференцията по повод доклада се коментира успешното прилагане на Регламента до момента. Обърна се внимание и на нуждата от по-засилена съвместна работа между Европейския комитет по защита на данните и органите за защита на данните в държавите-членки, за да може да се осигурят по-съгласувани и практически насоки и за да се разрешат проблемите на малките и средните предприятия.

Повече информация можете да прочетете тук (на български език): https://www.cpdp.bg/?p=news_view&aid=1652, както и тук (на английски език): https://iapp.org/news/a/ec-calls-for-harmonization-increased-resources-in-gdpr-review/.