GDPR аутсорсинг

Постигането и поддържането на съответствие с Регламента чрез „Външен служител“

Компаниите, които все още не са успели да имплементират изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679  в дейностите по обработване на лични данни, могат да се запознаят на следния линк с услугата външно лице „Длъжностно лице по защита на данните“: https://www.bcci.bg/resources/files/A4_DPO_Service.pdf

Чрез услугата „Длъжностно лице по защита на данните“, компанията възлага на външно лице, с необходимите експертни знания, постигането и поддържането на съответствие със Регламента, спестява разходи за осигуровки, заплати и обучения на вътрешен служител.