Как бутонът „Like“ на Фейсбук може да направи уебсайтовете отговорни за предаване на лични данни на потребителите

Според Съда на ЕС, при вграждането на своите сайтове на бутона „Like“ на Фейсбук, собствениците на същите сайтове стават отговорни съгласно законодателството на ЕС за защита на личните данни за „събирането и предаването на Фейсбук на лични данни на посетителите на тези сайтове“. Причина за това е, че подобен плъгин позволява на Фейсбук да събира/да получава данни на потребителите на тези сайтове, без, обаче, да е събрано съгласието на тези потребители за това.

На този етап, собствениците на сайтовете все още не са наясно с този риск, като няма яснота и какво може да е решението чисто технически.

Представител на Фейсбук заяви, че се опитват да намерят работещо решение, а ние ще следим с интерес развитието по темата.

Решението на Съда на ЕС можете да прочете на английски език тук: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=7B58767EBB9C40FE664DDB7C00C9C151?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4937688