Как да въведа GDPR в моята компания?

Поради големия интерес БТПП и Асоциация за защита на личните данни организират на 22.05.2018 г. втори еднодневен работен семинар, по време на който чрез практически занятия участниците ще придобият знания как и какво да направят, за да посрещнат предизвикателствата на GDPR. Повече информация можете да намерите на http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=611.