КЗЛД прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на ОВЗД

Комисията за защита на личните данни прие списък на видовете операции по обработване на лични данни, за които се изисква извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) съгласно чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Списъкът е неизчерпателен и може да бъде актуализиран при необходимост.

За да се запознате със списъка, последвайте линка: https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1186