Мобилен оператор е глобен от КЗЛД с 53 000 лв. за нарушаване на GDPR

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е глобила мобилен оператор, тъй като е нарушил основните принципи за обработване на лични данни, включително и условията, свързани с даването на съгласие.

КЗЛД вече няколко пъти е глобавяла същия мобилен оператор за нарушения, свързани със защитата на личните данни, като наложената сега санкция е в размер на 53 000 лв.

Повече информация можете да видите тук: https://news.lex.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8/