Наложена санкция по GDPR и от надзорния орган в Норвегия

Санкция в размер на 170 000 евро беше наложена по GDPR от норвежкия надзорен орган. Причина за нея е неприлагането на подходящи мерки за сигурността на личните данни и поверителността, каквито се изискват съгласно чл. 5 и чл. 32 от Регламента. Санкцията е наложена на общината в Берген във връзка с докладвано нарушение на сигурността на лични данни на ученици от местно училище, стопанисвано от общината.

Повече информация можете да прочетете на английски език, като последвате линка: https://www.linkedin.com/pulse/fresh-170k-euro-gdpr-penalty-just-having-one-single-file-rui-serrano/?sfns=mo