Наложените до момента санкции по GDPR

Санкциите по GDPR надвишават 115 милиона евро.

Какви грешки и нарушения допускат администраторите? За какво и зaщо санкционират надзорните органи?

Вижте информация и детайли тук: https://mydata.bg/resursi/spisak-sanktsii-gdpr/.