Нови Насоки, приети от Европейския борд за защита на личните данни

Европейският борд за защита на личните данни прие Насоки относно обработването на лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор) в контекста на предоставяне на онлайн услуги на субектите на данни.

В Насоките е разгледан и въпросът за приложимостта на основанието по чл. 6, пар. 1, б. „б“ в по-специфични хипотези и ситуации, като например обработване за целите на „подобряване на услуга“.

Насоките можете да прочетете на английски език тук: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-adopted_after_public_consultation_en.pdf