Асоциацията проведе обучение на служителите на Арбитражния съд към БТПП

БТПП като отговорна институция предприе серия от обучения на своите служители с лектори от Асоциация за защита на личните данни. На 19 октомври в БТПП се проведе третото обучение от тази серия, предназначено за служителите на Арбитражния съд.

Управленският екип на Асоциация за защита на личните данни  представи промените в нормативната уредба и разясни на служителите техните основните задължения, свързани със защитата на личните данни и спазването на правата на субектите на данни.

Използвани източници:

https://www.bcci.bg/news/14826