Обнародваха Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2019 г., повторно приет на 20 февруари 2019 г., беше обнародван в бр. 17 от 26.02.2019 г. на „Държавен вестник“.

Припомняме, че макар и върху разпоредба от закона в началото на този месец да беше наложено вето от президента, впоследствие ветото беше окончателно отхвърлено от Парламента.

Можете да се запознаете с текста на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни тук: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=17AC48BEC0100FB28FDA0294DE0C9CC0?idMat=135056