Октомври е Европейски месец на киберсигурността

С началото на месец октомври стартира и инициативата „Европейски месец на киберсигурността“, която се провежда за осма поредна година. Тазгодишната кампания е под наслова „Помисли преди да кликнеш“ и цели да насочи вниманието към дигиталната сигурност и добрите практики за постигане на киберсигурност.

Под егидата и организацията на Европейската комисия и Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), в рамките на месец октомври ще бъдат проведени различни уъркшопи, семинари и онлайн кампании по темата във всички европейски държави.

Повече информация, вкл. за планираните дейности през месеца, можете да намерите на следния линк: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-launches-european-cyber-security-month.