Първата санкция по GDPR в Италия е наложена на обработващ

В Италия беше наложена първата глоба (имуществена санкция) по GDPR. Санкцията е в размер на 50 000 евро, а причина за нея е неприлагането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност от страна на обработващ.

Повече информация можете да видите тук: https://www.gamingtechlaw.com/2019/04/first-gdpr-fine-italy.html?sfns=mo