Първите решения на КЗЛД след влизането в действие на GDPR!

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в своя официален Бюлетин, публикува статистика на извършената контролна дейност за периода юли – август 2018 г.

В Бюлетина са посочени и първите решения, които се основават на широко дискутирания Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Споделяме виждане, че наложената в едното от решенията административна мярка – официално предупреждение, ни се струва удачна и налагането на по-сериозни мерки следва да е само при много тежки форми на нарушения.

Допълнително, в Бюлетина на стр. 51, Комисията отново разяснява правната фигура на „съгласието“.

Повече информация, както и пълният текст на решенията на КЗЛД можете да прочетете тук: https://www.cpdp.bg/index.php?p=element&aid=1170