Покана до членовете на експертната ни общност във връзка с конст. дело № 4/2019 г.

Във връзка с отправената от Конституционния съд покана към „Асоциация за защита на личните данни“ за предоставяне на становище по конституционно дело № 4/2019 г., каним членовете на експертната ни общност да споделят своите мнения, коментари, анализи и становища по искането за обявяване на противоконституционност на чл. 25з, ал. 2 от ЗЗЛД в срок до 19-ти юли 2019 г. Повече информация за делото можете да намерите на: http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/559.

Очакваме Ви на dpa.bulgaria@mydata.bg!