Санкция за несъответствие с Регламента относно „бисквитките“

Белгийският надзорен орган е санкционирал компания за несъответствие с Регламента относно „бисквитките“. Санкцията е в размер на 15 000 евро (което представлява 1 % от годишния оборот на компанията), като неясни остават критериите, на базата на които е изчислен нейният размер.

Решението на белгийския орган поставя акцент върху това, че не се изисква съгласие за отделна „бисквитка“, а е достатъчно съгласието за тип/вид „бисквитки“, но все пак се препоръчва избор на съгласие за отделна „бисквитка“.

Става ясно, че в случая белгийският надзорен орган е стартирал производство срещу компанията по своя инициатива, а не след подадена жалба от субект на данни, както и че компанията е съдействала по време на цялата процедура.

Повече информация можете да прочетете на английски език тук: https://blogs.dlapiper.com/privacymatters/belgium-belgian-dpa-fines-for-cookie-non-compliance-and-warns-other-companies-to-act-in-compliance/