Увеличен брой на жалбите до КЗЛД след 25.05.2018 г.

По думите на г-н Венцислав Караджов (председател на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/) пред БНР, поне три пъти са се увеличили жалбите до националния надзорен орган след 25 май, когато влезе в действие Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR).

Г-н Караджов допълни, че преди 25-ти май 2018 г. броят на жалбите до Комисията е наброявал до 200 , а към момента вече е 800, като около 80 % от тях са основателни. Председателят на КЗЛД обяснява неоснователността на останалия процент жалби с неразбиране от страна на физическите лица, вкл. на правото им на защита на личните им данни.

Скоро могат да се очакват и първи съдебни решения по обжалвани решения на КЗЛД по Регламента.

Повече информация можете да намерите на следния линк: https://news.lex.bg/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD