Исковете на граждани срещу НАП са „отблокирани“ от ВАС

В свое определение по дело, касаещо претенция за обезщетение заради теча на данни от НАП, Върховният административен съд (ВАС) отхвърли мотивите, с които до момента Административен съд София – град спираше или прекратяваше заведени пред него такива дела.

Делото пред Вас е образувано по частна жалба срещу определение на АССГ, с което исковата молба на жалбоподателката срещу НАП е върната, а делото пред АССГ е прекратено.

Основният аргумент на върховните съдии е, че Общият регламент за защита на данните се прилага директно, а той дава на всеки право на ефективна съдебна защита, когато са били нарушени правата, гарантирани от него.

Повече информация можете да видите тук: https://news.lex.bg/%D0%B2%D0%B0%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3/