За риска и възможните последници от теча на данни от НАП

В момента рискът се омаловажава.
Aдв. Деница Люнчева и Юлия Пригонча отговарят на „Свободна Европа“ за възможните последници и за какво да внимават гражданите. 
Вижте повече тук: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30062364.html